Os Grupos

Actualmente a agrupación da HOAC en Ferrol dispón de dous grupos que se reúnen semanalmente. O primeiro, denominado “Guillermo Rovirosa” , fórmano militantes de largo traxecto mentres que o outro, denominado “Gabriel Vázquez Seijas” , fórmano simpatizantes en proceso de iniciación.

Advertisements